Wales to host United Kingdom's first major WWE stadium event in 30 years at Cardiff's Principality Stadium

Wales to host United Kingdom's first major WWE stadium event in 30 years at Cardiff's Principality Stadium

STAMFORD, Conn., April 12, 2022 WWE today announced that the first major WWE stadium event to be held in the United Kingdom in more than 30 years will emanate from Principality Stadium in Cardiff, Wales, on Saturday, September 3, 2022.

Located in the heart of Cardiff, the capital of Wales – a cultural and sports destination with a world class record in hosting events – the Principality Stadium is a state-of-the-art, multi-faceted event destination and home to the Wales national rugby union team.

Fans interested in an exclusive presale opportunity can register HERE.

“Principality Stadium is the perfect place for a major event, hosting our amazing fans from Wales, throughout all of Europe, and around the world,” said John Porco, WWE Senior Vice President, Live Events. “The weekend will be filled with a variety of WWE experiences that we believe will leave a lasting memory, on par with SummerSlam at Wembley Stadium in 1992.”

“Wales will provide an iconic location for WWE’s return to the UK after 30 years and showcase our country to a global audience of millions, including extended reach in the USA,” said Welsh Government Minister for Economy Vaughan Gething. “This is set to be the perfect addition to a huge year of sport, entertainment and culture in Wales that will attract people from across the globe to experience what our country has to offer.” 

"We're extremely proud that Principality Stadium has been chosen by WWE to host this major event, which is testament to the stadium's reputation as a world-class venue,” said Mark Williams, Principality Stadium Manager. “Principality Stadium is unique in its position at the heart of the city centre, which will undoubtedly offer WWE fans an unrivaled event experience both inside and outside of the stadium and bring great benefit to the wider city of Cardiff."

Information regarding event name, ticket on sale and further event updates will be available soon.

Wales to host United Kingdom's first major WWE stadium event in 30 years at Cardiff's Principality Stadium

Heddiw, cyhoeddodd WWE y bydd digwyddiad cyntaf y WWE i gael ei gynnal yn y Deyrnas Unedig ers mwy na 30 mlynedd yn cael ei gynnal yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd, Cymru, ar ddydd Sadwrn, 3 Medi, 2022.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yng nghanol Caerdydd, prifddinas Cymru - sy’n gyrchfan ddiwylliannol ac yn gartref i amrywiaeth o chwaraeon. Dyma ganolfan sydd â record fyd-eang o ran cynnal digwyddiadau. Mae Stadiwm y Principality yn gyrchfan i ddigwyddiadau amrywiol o’r radd flaenaf yn ogystal â bod yn gartref cenedlaethol i dîm rygbi Cymru.

Gall cefnogwyr sydd â diddordeb mewn prynu tocynnau o flaen llaw wneud hynny drwy gofrestru ar https://wwe.com/cardiff-2022-presale.

Yn ôl John Porco, Uwch Is-lywydd WWE, Digwyddiadau Byw. “Mae Stadiwm y Principality yn lleoliad perffaith ar gyfer cynnal digwyddiad mawr fel hwn. Bydd yn gyfle gwych i groesawu ein cefnogwyr anhygoel o Gymru, yn Ewrop, ac o gwmpas y byd. Bydd y penwythnos yn llawn amrywiaeth o brofiadau WWE a fydd, yn ein barn ni, yn arwain at greu atgofion oesol fel y profwyd pam gynhaliwyd SummerSlam yn Stadiwm Wembley yn 1992”.

Yn ôl Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething. “Bydd Cymru yn lleoliad eiconig ar gyfer dychweliad WWE i’r DU ar ôl 30 mlynedd. Bydd yn arddangos Cymru i gynulleidfa o filiynau yn fyd-eang, gan gynnwys cynulleidfaoedd yn yr UDA. Dyma ddigwyddiad perffaith o fewn blwyddyn enfawr o chwaraeon, adloniant a diwylliant yng Nghymru a fydd yn denu pobl o bedwar ban byd i brofi’r hyn sydd gan ein gwlad i’w gynnig”.

Yn ôl Mark Williams, Rheolwr Stadiwm Principality. “Rydym yn hynod falch bod Stadiwm y Principality wedi’i ddewis gan WWE i gynnal y digwyddiad mawr hwn sy’n tystio i enw da’r stadiwm fel lleoliad o safon fyd-eang. Mae Stadiwm y Principality yn safle unigryw yng nghanol dinas Caerdydd. Dyma leoliad a fydd yn sicr o gynnig profiadau heb ei ail i gefnogwyr WWE y tu mewn a’r tu allan i’r stadiwm heb son am ddod â budd ehangach i ddinas Caerdydd”.

Bydd gwybodaeth am enw'r digwyddiad, pryd fydd y tocynnau ar gael i’w prynu yn ogystal â gwybodaeth bellach ar gyfer y digwyddiad hwn ar gael yn fuan.

WWE Shows Latest Results

View all Shows