"WWE Alumni: Rikishi" - Rikishi hits the Banzai Drop for a huge win over Goldust (1:04)

RelatedVideos