Tiger Mask vs. Mr. Saito - November 17, 1983 (3:05)