Raven vs. Goldberg: United States Championship Match - Nitro, April 20, 1998 (4:53)

RelatedVideos