Big Show takes down the TitanTron: Raw, April 5, 1999 (2:05)

RelatedVideos