Intercontinental Champion John Morrison vs. United States Champion The Miz