John Cena kicks off Raw before Ryback takes on Primo & Epico: photos

RelatedGalleries