The Iron Sheik News Archive from Raw - An extreme awakening makes Cena snap

An extreme awakening makes Cena snap