Ric Flair News Archive from Raw - Khali's claim

Khali's claim