The Funkadactyls walk E!'s Alicia Quarles through their workouts: photos